آزمون چسبندگی کفپوش اپوکسی

چسبندگی کفپوش اپوکسی، به عوامل زیادی بستگی دارد که مهم ترین آنها، آماده سازی مناسب سطح، چربی زدایی، طبیعت پوشش و سطح مورد نظر می باشند. بطور کلی، رنگ هایی که دارای گروه های قطبی (نظیر –OH یا –COOH) هستند، در مقایسه با رزین هایی که این گروه ها را ندارند، چسبندگی بهتری از خود نشان می دهند.
از متداول ترین آزمون های چسبندگی، میتوان به تست Pull Off اشاره نمود. آزمون چسبندگی کفپوش اپوکسی، جهت تعیین میزان چسبندگی کفپوش اپوکسی به سطح زیرین می باشد.
تجهیزات تست Pull Off
دالی:
جسم صلب مخصوص چسباندن به کفپوش اپوکسی، دالی نامیده می شود. دالی با قطر های ۲ و ۵ سانتی متر موجود می باشد. که دالی با قطر ۵ سانتی متر، جهت تعیین میزان چسبندگی کفپوش اپوکسی برروی بتن مناسب است.
دستگاه دیجیتال تست Pull Off:
این دستگاه جهت اعمال نیرو بوده و حداقل ظرفیت دستگاه باید حداقل دو برابر بارگذاری مجاز باشد.
چسب مخصوص:
این چسب مخصوص چسباندن دالی به سطح می باشد و معمولا از چسب های اپوکسی استفاده میشود.
کاتر دایره ای:
اطراف دالی باید توسط کاتر دایره ای بریده شده که دقت تست چسبندگی کفپوش اپوکسی در بالاترین سطح باشد.
انجام آزمون چسبندگی کفپوش اپوکسی
• محل باید سالم و عاری از لایه لایه شدگی بوده همچنین سطح کفپوش اپوکسی باید تمیز و عاری از آلودگی و فاقد بتن تخریب شده و یا سست باشد.
• قبل از چسباندن دالی، کف آن سمباده نرم کشیده می شود تا از تمیزی آن اطمینان حاصل شود.
• سطح کفپوش اپوکسی با کاتر دایره ای یا مته برقی برش داده می شود.
• چسب، طبق دستورالعمل استفاده اش بر روی سطح مورد نظر پوشانده می شود.
• پس از آماده سازی، دستگاه آزمون Pull-Off روی دالی نصب می شود. و یک بار کششی عمودی و بدون خروج از محوریت ایجاد می شود.
نتایج آزمون چسبندگی کفپوش اپوکسی
• جدا شدن چسب از سطح کفپوش اپوکسی
• جدا شدن لایه های کفپوش اپوکسی
• جدا شدن کفپوش اپوکسی از بتن
• جدا شدن بتن زیرلایه
اگر پیوند و اتصالات بین لایه های کفپوش اپوکسی مناسب باشد، منجر به جدا شدن کفپوش اپوکسی از بتن زیرلایه می شود. که این میزان حداقل مقاومت چسبندگی کفپوش اپوکسی را نشان می دهد.
شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند (دالکوب) ، تامین کننده و مجری انواع کفپوش های صنعتی اپوکسی و پلی یورتان می باشد. کفپوش های اجرا شده توسط دالکوب دارای بالاترین کیفیت بوده و در تست های چسبندگی کفپوش اپوکسی، سطح بتن زیرین جدا شده و لایه های کفپوش اپوکسی کاملا مقاوم هستند.